FONTS GREGUES
Instal·lació de les fonts: primer heu de guardar las fonts en el vostre ordinador (és preferible guardar-les dins de la carpeta de fonts de Windows). Després heu d'obrir el Tauler de control i anar a l'apartat de fonts. Dins d'arxiu seleccioneu "instal·lar nova font" i la unitat i la carpeta on heu guardat anteriorment les fonts gregues. Seleccioneu-les i cliqueu acceptar. Ja tindreu els nous tipus de lletres instal·lats.
UNITAT 1

Criteris d'avaluació


Geografia: google maps
Visita virtual de l'Acròpolis d'Atenes

Llengua Ilíada
Mitologia

Cosmogonia

UNITAT 2 external image greciapalaciodecnosos-123901815584.jpg

Criteris d'avaluació


Llengua:

external image spinner-ani48.gif
external image box-arrow-lt2.pngexternal image dotclear.gif external image intext-help5.png
external image intext-close5.png
Looking For primer? external image intext-thdefault3.png Find What You Need. Look For primer Here Now click here MonsterMarketplace.com